POZEMEK VHODNÝ K  VÝSTAVBĚ RD V ČAKOVIČKÁCH

    zapsaná výměra 1664 m2

Cena dohodou

Pozemek

Pozemek vhodný k výstavbě
1 - 2 rodinných domů  zapsaný na LV č. 103/16 a 103/19. Nachází se v centru obce Čakovičky ve Středočeském kraji na polovině cesty mezi Prahou a Mělníkem.

Pozemek je rovinatý, zatravněný, snadno přístupný z ulice Krátká p. č. 103/17.

Regulativ obce umožňuje výstavbu rodinného domu na pozemku o minimální výměře 800 m2 s 40 procentní zastavěností, 1 NP, podkrovím a podsklepením. Výška hřebene stavby je stanovena na max. 8 metrů od nivelety komunikace.

Lokalita

Lokalita je klidná, zastavěná rodinnými domy. Obec Čakovičky je vhodná jako místo pro trvalé bydlení.
Velmi dobré je dopravní napojení na Prahu 
a Mělník po silnici I./9 a nejbližších větších měst - Neratovice, Odolena Voda, Kostelec nad Labem. Hromadná doprava je řešená příměstskou autobusovou dopravou.

Inženýrské sítě

Na hranici pozemku je přivedená  přípojka plynu. Přibližně v jeho středu  je umístěna přípojka na gravitační kanalizaci.

Přívody elektřiny a  vody   jsou v ulici Krátká. Sítě jsou ve vlastnictví RWE a ČEZ. Vodovod a kanalizace jsou  vlastnictvím obce. 


Důležité informace

Pokud hledáte pozemek k výstavbě  rodinného domu ve Středočeském kraji severně od Prahy, na klidném místě v intravilánu obce, může být tento kus země to pravé  pro Vás!

Pozemek p.č. 103/16 a  č. 103/19 se nachází  naproti obecnímu úřadu obce.  Čakovičky jsou malá vesnice  vzdálená 4 kilometry od města Neratovice, 5 kilometrů od  Kostelce nad Labem a 10 kilometrů od severního okraje Prahy. 

 GPS souřadnice: 50°13'53.759 N,14°31'52.965 E. Katastrální výměra obce je 316 ha. Nachází se zde 32 ulic.

V místní školce je 45 dětí ve dvou třídách. Společenský život ve vesnici je poměrně bohatý. K oblíbeným akcím patří Masopustní průvod, dětský den, rybářské závody, různorodé sportovní závody a soutěže. Na jejich pořádání se podílí: sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub, obecní úřad, dobrovolníci z řad občanů
a právnických osob. 


Informace o povolených stavbách

Pozemek parcelní číslo 103/16, p.č.103/19 zapsaná výměra 1711 m2, cena  5727 Kč/ m2

Fotogalerie