Vyhledání nemovitosti

Najít v dnešní době nemovitost dle svých představ není jednoduché. Díky svému know-how umím najít to, co chcete.

Služba vyhledání nemovitostí na přání vypadá následovně:

Realitní zprostředkovatel zajistí službu Vyhledání Nemovitosti (byt, rodinný dům, pozemek)

dle kritérií klienta v tomto rozsahu:

a) 4 krát týdně monitoring a vyhledávání vhodných nemovitostí dle zadaných parametrů na dostupných realitních serverech

b) aktivní hledání vhodných nabídek na sociálních sítích (především
v neveřejných skupinách pro realitní makléře) i v jiných zdrojích nabídek nemovitostí

c) zadání a správa poptávky na sociálních sítích

d) komunikace s prodávajícími/makléři u nabídek splňující kritéria

e) prohlídky nemovitostí splňující zadané podmínky

f) na základě zjištěného technického stavu Nemovitosti vedení jednání o ceně směřující k získání co nejvyšší slevy, ale s důrazem na realizovatelnost koupě

g) vedení jednání směřující k rezervaci vybrané Nemovitosti

h) zajištění konzultace technického stavu nemovitosti s odborníkem před podpisem rezervace

Za zajištění těchto služeb v rozsahu 15 hodin měsíčně náleží zprostředkovateli odměna ve výši 5.000 Kč měsíčně.

2. Po vyhledání nemovitosti zprostředkovatel poskytne Zájemci před a po podpisu kupní smlouvy tyto služby související s koupí Nemovitosti:

a) revize a odsouhlasení rezervační smlouvy, včetně možnosti jejího podpisu
v případě udělení plné moci

b) vedení jednání o podmínkách kupní smlouvy, příprava podkladů

c) revize a připomínkování kupní smlouvy, vedení komunikace s prodávajícím, resp. realitním makléřem protistrany; zapracování připomínek do smlouvy

d) sledování a monitoring celého procesu prodeje až do jejího konce, tj. zaplacení příslušných daní

e) vyřízení přepsání energií

f) doplňkové služby na přání zájemce

Po podpisu kupní smlouvy si fakturuji odměnu za poskytnutí služby 1,5 % z kupní ceny nemovitosti. Nejméně však 40.000 Kč k pokrytí případných výdajů za právní služby a technický audit nemovitosti atp.