Investiční pozemky Čakovice - Praha 9

výměra 7730 m2, cena 17 000 000 Kč

Současný stav 

Přímý vlastník nabízí k prodeji investiční pozemky
v žádané lokalitě Prahy 9 - Čakovice o celkové výměře  7 730 m2. Pozemky jsou situované v extravilánu obce v nezastavěné části. Jsou na nich zcela zdevastované, polorozpadlé stavby a příslušenství. Náklady na jejich demolici jsou marginální. Pozemky parcelní číslo 1317/2, 1316/2, 1316/3, 1316/4  a 1316/5 v k.ú. Čakovice jsou vedené  v KN jako zastavěná plocha případně ostatní plocha. Dřeviny a křoviny, které se zde vyskytují jsou náletového charakteru a bez údržby. Oblast není zasažená negativními ekologickými vlivy. Pozemek je napojený na městskou kanalizaci. Pozemky se nachází v prostoru zeleně na okraji lesoparku Letňany, severně od ulice Toužimská a jsou dostupné po místní obslužné komunikaci.

Lokalita

Městská část Praha-Čakovice leží v nejsevernějším cípu hlavního města. S rozlohou 1019 hektarů jde o největší městskou část na severním okraji Prahy a 13. největší celkově. Sousedí s dalšími pražskými městskými částmi Letňany, Ďáblicemi, Březiněvsí, Vinoří a Kbely a také s obcemi Středočeského kraje Hovorčovicemi, Mírovicemi (Velení) a Přezleticemi.

Přirozené centrum Čakovic se nalézá v okolí kostela sv. Remigia, který je dominantou území. V centru se nacházejí objekty úřadu městské části, klasicistní zámek s rozsáhlým parkem, budova gymnázia, pobočka pošty, obchody a restaurace. Na západě přiléhá k centrální části areál bývalého cukrovaru.

V posledních letech se v Čakovicích budují oblíbené rezidenční projekty a oblast tak získává nový moderní charakter.

GPS pozemku:

50.1403675N, 14.5301706E

 

Budoucí využití

Dle platného územního plánu hl.m. Prahy jsou pozemky začleněné v území LR (lesní porosty). Využití pozemku je možné v rámci závazných podmínek platného územního plánu, nicméně ten se v roce 2022 má měnit.

MČ Čakovice podporuje využití plochy k vybudování sportoviště, zahradní restaurace nebo obydlené hájovny.

Odkaz na územní plán ZDE:

https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/